Scroll Top
PODROBNOSTI O RAZSTAVLJAVCU

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d.

Z gradnjo, upravljanjem in vzdrževanjem avtocest in hitrih cest povezujemo Slovenijo ter omogočamo našim uporabnikom varno in udobno mobilnost. Pri tem sprejemamo različne ukrepe za zagotavljanje varnosti in čim večje pretočnosti avtocestnega omrežja. Poseben poudarek namenjamo ozaveščanju uporabnikov in širše javnosti o varni in strpni vožnji ter pravočasnemu in rednemu obveščanju o stanju v prometu.

Glavne dejavnosti podjetja: Naše glavne dejavnosti predstavljajo vzdrževanje in upravljanje obstoječih avtocest, skrb za prometno varnost, cestninjenje vozil na avtocestah ter gradnja novih odsekov avtocest.

Zaposlujemo naslednje profile:

  • Voznik strojnik: najmanj 4. stopnja izobrazbe, vozniški izpit B + C + E kat;
  • Cestninski nadzornik: najmanj 5. stopnja izobrazbe, vozniški izpit B kat., osnovna usposobljenost za delo z orodji MS Office, višja raven tujega jezika – B1, potrdilo o nekaznovanosti;
  • Elektrovzdrževalec: najmanj 5. stopnja elektro izobrazbe, vozniški izpit B kat., osnovna usposobljenost za delo z orodji MS Office
  • Avtomehanik: najmanj 4. stopnja tehnične oz. avtomehanične izobrazbe, vozniški izpit B + C kat;

Naziv delovnega mesta

ZGORAJ NAŠTETI

Vabljeni, da si ogledate potrebe po delovnih mestih in razpisane kadrovske štipendije na naši spletni strani https://www.dars.si/Nasi_zaposleni/Spoznajte_nase_zaposlene.

Informacije o delovnem mestu

Št. mest: 1
Zahtevana izobrazba: Vabljeni, da si ogledate potrebe po delovnih mestih in razpisane kadrovske štipendije na naši spletni strani https://www.dars.si/Nasi_zaposleni/Spoznajte_nase_zaposlene.
Želena znanja: Vabljeni, da si ogledate potrebe po delovnih mestih in razpisane kadrovske štipendije na naši spletni strani https://www.dars.si/Nasi_zaposleni/Spoznajte_nase_zaposlene.

Kontaktne informacije

Kontaktna oseba: Helena Pleslič
Kontakt za informacije: 01 5188 382

Mladim zagotavljamo neposreden stik z delodajalci, ki nudijo štipendije, praktična usposabljanja, projektno delo, študentsko delo ali prvo zaposlitev.

Kontaktni podatki

© Copyright 2023 Proevent d.o.o.

Ste prepričani, da želite zavrniti najboljšo ponudbo?