Scroll Top
PODROBNOSTI O RAZSTAVLJAVCU

V skupini LTH Castings izdelujemo inovativne, visoko kakovostne proizvode, katerih kupci so mednarodna podjetja avtomobilske industrije. Odlikuje nas 75-letna tradicija na področju razvoja, litja, obdelave in sestavljanja visoko kompleksnih komponent iz aluminija ter v izdelavi orodij za njihovo proizvodnjo. Pri svojem poslovanju stremimo k poslovni odličnosti v svoji dejavnosti s celovitim servisiranjem kupcev, vlaganjem v znanje, inovativnim razvojem proizvodov in procesov ter nenehnim povečevanjem produktivnosti in kakovosti. V zadnjih letih sistematično vlagamo tudi v vse vidike trajnostnega razvoja, saj smo si v skrbi za naravno okolje zadali cilj, da do leta 2030 postanemo podjetje z nevtralnim ogljičnim odtisom.

Glavne dejavnosti podjetja: Tlačno litje lahkih kovin, mehanska obdelava in sestavljanje visoko kompleksnih komponent, izdelava orodij, raziskave in razvoj ter izdelava prototipov, vse za potrebe avtomobilske industrije.

Iskalni profili:

Ker smo pomemben razvojni partner in dobavitelj najnaprednejšim podjetjem v avtomobilski industriji, so v našem podjetju še posebej dobrodošli kandidati s tehnično izobrazbo s področij strojništva, mehatronike, elektrotehnike, metalurgije in informatike

Naziv delovnega mesta

Kadrovske štipendije za šolsko/študijsko leto 2024/2025
Študijsko leto: 24/25

K prijavi so povabljeni dijaki in študenti, ki bi skupaj z nami želeli soustvarjati prihodnost svetovne (avto)mobilnosti in se izobražujejo za naslednje poklice s področja strojništva, mehatronike, elektrotehnike, informatike in metalurgije:

 • Oblikovalec kovin – orodjar (tudi za vajeniški učni program)
 • Strojni tehnik
 • Mehatronik operater / tehnik mehatronike
 • Elektrikar / elektrotehnik
 • Inž. strojništva
 • Inž. mehatronike
 • Inž. elektrotehnike
 • Dipl. inž. računalništva (1. ali 2. bolonjska stopnja)
 • Dipl. inž. mehatronike
 • Dipl. inž. metalurgije (1. ali 2. bolonjska stopnja)
 • Dipl. inž. strojništva (1. ali 2. bolonjska stopnja)

ŠTIPENDISTOM NUDIMO:

 • Spoznavanje podjetja in pridobivanje širokega spektra praktičnih znanj z različnih področjih,
 • delo v visoko-tehnološko opremljeni proizvodnji,
 • uvajanje v delovno okolje z izdelanim sistemom mentorstva,
 • mentorstvo pri izdelavi seminarskih, raziskovalnih, diplomskih in magistrskih nalog,
 • odlične možnosti osebnega in strokovnega razvoja ter gradnje nadaljnje kariere,
 • financiranje dodatnih izobraževanj,
 • udeležbo na različnih srečanjih,
 • stabilno zaposlitev po končanem šolanju.
Informacije o delovnem mestu

Št. mest: 50
Zahtevana izobrazba: Navedeno zgoraj
Želena znanja: V skladu s področji za katera razpisujemo kadrovske štipendije.

Kontaktne informacije

Kontaktna oseba: Sabina Mohorič
Kontakt za informacije: 04 51 12 552

Vajeniška učna mesta za poklic oblikovalec kovin - orodjar za šolsko leto 2024/2025
Študijsko leto: 24/25

NAŠIM VAJENCEM NUDIMO:

 • Spoznavanje podjetja in pridobivanje širokega spektra praktičnih znanj s področja orodjarstva,
 • usposabljanje v modernem učnem centru v obratu Orodjarna na Trati (pri Škofji Loki),
 • uvajanje v delovno okolje in strokovno usposabljanje pod vodstvom usposobljenih mentorjev,
 • visoko-tehnološko opremljeno proizvodnjo, ki nudi pridobitev širokega spektra znanj,
 • varno delovno okolje – varnost je pri nas na 1. mestu!
 • poleg vajeniške učne nagrade tudi kadrovsko štipendijo od 1. letnika dalje,
 • zaposlitev po zaključku šolanja v mednarodnem podjetju s priznanimi kupci in odličnimi napovedmi glede razvoja podjetja v prihodnosti,
 • odlične možnosti osebnega in strokovnega razvoja ter gradnje nadaljnje kariere,
 • financiranje dodatnih izobraževanj,
 • udeležbo na različnih srečanjih,
 • nagrade za posebne učne dosežke,
 • super odnose znotraj kolektiva,
 • in druženje z vrstniki, ki jih pri nas nikoli ne manjka.
Informacije o delovnem mestu

Št. mest: 10
Zahtevana izobrazba: Zaključena osnovna šola
Želena znanja: OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO:

 • Vestno opravljanje šolskih obveznosti,
 • motiviranost za delo in osebni razvoj,
 • zanesljivost, natančnost, samoiniciativnost in odgovornost do dela,
 • vedoželjnost in izkazan interes za delo v orodjarstvu,
 • pripravljenost za dolgoročno sodelovanje z nami – mi pa se bomo seveda potrudili, da se boste pri nas dobro počutili in da vam izzivov pri delu ne bo zmanjkalo.
Kontaktne informacije

Kontaktna oseba: Sabina Mohorič
Kontakt za informacije: 04 51 12 552

Delovna mesta za opravljanje praktičnega usposabljanja

Na praktično usposabljanje v našem podjetju so vabljeni vsi dijaki in študenti, ki se izobražujejo za naslednje poklice s področja strojništva, mehatronike, elektrotehnike, informatike in metalurgije:

 • Oblikovalec kovin – orodjar (tudi za vajeniški učni program)
 • Strojni tehnik
 • Mehatronik operater / tehnik mehatronike
 • Elektrikar / elektrotehnik
 • Inž. strojništva
 • Inž. mehatronike
 • Inž. elektrotehnike
 • Dipl. inž. računalništva (1. ali 2. bolonjska stopnja)
 • Dipl. inž. mehatronike
 • Dipl. inž. metalurgije (1. ali 2. bolonjska stopnja)
 • Dipl. inž. strojništva (1. ali 2. bolonjska stopnja)

PRAKTIKANTOM NUDIMO:

 • Spoznavanje podjetja in pridobivanje širokega spektra praktičnih znanj z različnih področjih,
 • delo v visoko-tehnološko opremljeni proizvodnji,
 • uvajanje v delovno okolje z izdelanim sistemom mentorstva,
 • mentorstvo pri izdelavi seminarskih, raziskovalnih, diplomskih in magistrskih nalog,
 • možnost zaposlitve po zaključku študija ter skrb za osebni in strokovni razvoj ter gradnjo nadaljnje kariere.
Informacije o delovnem mestu

Št. mest: 70
Zahtevana izobrazba:Navedeno zgoraj
Želena znanja: OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO:

 • Motiviranost za delo,
 • zanesljivost, natančnost, samoiniciativnost in odgovornost do dela,
 • vedoželjnost in izkazan interes za delo v podjetju
Kontaktne informacije

Kontaktna oseba: Sabina Mohorič
Kontakt za informacije: 04 51 12 552

VZDRŽEVALEC (STROJNI, ELEKTRO, MEHATRONIK)
 • Sodelovanje pri montažah, priklopih in zagonih delovne opreme,
 • izvajanje periodičnih in preventivnih pregledov in popravil strojnih, električnih in elektronskih naprav, delovne opreme ter njenih sestavov,
 • opravljanje najzahtevnejših vzdrževalnih del na delovni opremi,
 • sodelovanje pri avtomatizaciji proizvodnje,
 • izdelovanje novih zahtevnejših priprav in naprav,
 • izvajanje montaže elektro-opreme na nova orodja in popravljanje izdelanih orodij v orodjarni ali vzdrževanju,
 • merjenje, kontroliranje in umerjanje termo-regulatorjev in termo-sond,
 • določanje in prilagajanje alternativnih sestavnih delov,
 • dajanje predlogov in po potrebi spreminjanje shem hidravličnih, pnevmatskih in električnih tokokrogov pri rekonstrukcijah,
 • sodelovanje pri odpravi tehnoloških problemov litja, obrezovanja in obdelave,
 • urejanje dokumentacije in dopolnjevanje shem vezja elektro-opreme strojev, naprav in instalacij ob spremembah in dodatkih,
 • vodenje in poučevanje sodelavcev.
Informacije o delovnem mestu

Št. mest: 6
Zahtevana izobrazba: IV., V. ali VI. stopnja, smer: strojništvo, elektro ali mehatronika
Želena znanja:

 • Poznavanje hidravličnih in pnevmatskih shem in njihovih elementov,
 • poznavanje strojnih elementov,
 • poznavanje aktualnih tehnologij in strojev,
 • pasivno znanje angleškega in/ali nemškega jezika
Kontaktne informacije

Kontaktna oseba: Sabina Mohorič
Kontakt za informacije: 04 51 12 552

Orodjar na ročnih operacijah
 • Opravljanje delovnih operacij po zahtevah določenih v konstrukcijsko tehnični dokumentaciji,
 • poznavanje osnovnih materialov in njihove toplotne obdelave,
 • nadzorovanje izvedenega dela ter vodenje dokumentacije avtokontrole,
 • priprava in poliranje sestavnih delov orodij in priprav,
 • montaža orodij in preizkušanje njihove funkcionalnosti,
 • skrb za čisto in urejeno delovno mesto,
 • upoštevanje predpisov s področja varstva pri delu in ekologije,
 • opravljanje drugih nalog skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca.
Informacije o delovnem mestu

Št. mest: 4
Zahtevana izobrazba: Orodjar, oblikovalec kovin, strojni tehnik, inž. strojništva
Želena znanja: 

 • Natančnost,
 • sposobnost timskega dela,
 • iznajdljivost,
 • organiziranost lastnega dela,
 • občutek za prostor in čistočo.
Kontaktne informacije

Kontaktna oseba: Sabina Mohorič
Kontakt za informacije: 04 51 12 552

Orodjar CNC operater/programer
 • Delo na 5 osnih CNC rezkalnih centrih s Heidenheim krmilnikom,
 • enostavna programiranja v NCG CAM programu ter osnovna programiranja na krmilniku,
 • izdelovanje zahtevnih delov orodij,
 • opravljanje delovnih operacij po zahtevah določenih v konstrukcijsko tehnični dokumentaciji,
 • poznavanje osnovnih CAD programov – pregled modelov in programov na delovni postaji,
 • poznavanje osnovnih materialov in njihove toplotne obdelave,
 • kontrola izvedenega dela ter vodenje dokumentacije avtokontrole,
 • priprava obdelovanca in rezilnih orodij,
 • strojna obdelava zahtevnih sestavnih delov orodij in priprav,
 • samovzdrževanje stroja po predpisanem planu,
 • skrb za visoko izkoriščenost stroja,
 • skrb za čisto in urejeno delovno mesto,
 • upoštevanje predpisov s področja varstva pri delu in ekologije,
 • opravljanje drugih nalog skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca.
Informacije o delovnem mestu

Št. mest: 4
Zahtevana izobrazba: Orodjar, oblikovalec kovin, strojni tehnik, inž. strojništva
Želena znanja:

 • Izkušnje z delom na CNC rezkalnih centrih,
 • poznavanje Heidenheim krmilnikov,
 • poznavanje CAM programov,
 • natančnost,
 • sposobnost timskega dela,
 • iznajdljivost,
 • organiziranost lastnega dela,
 • občutek za prostor in čistočo.
Kontaktne informacije

Kontaktna oseba: Sabina Mohorič
Kontakt za informacije: 04 51 12 552

Orodjar v vzdrževalni orodjarni
 • Samostojno, ročno popravilo TL orodij
 • Sestava, konzervacija in priprava orodij za litje
 • Ročno čiščenje in razstavljanje orodij po preizkusu oziroma seriji ter konzerviranje
 • Pranje orodij v ultrazvočni kopeli
 • Čiščenje nalepljenega materiala na gravurnih delih in delilnih površinah TL orodij ter podlitosti drsnikov na livarskem stroju, v delavnici
 • Menjava poškodovanih in odlomljenih jeder, jetcoolerjev
 • Popravilo poškodovanih gravur (ročna obdelava zvarov in zatisnjenih delov) na livarskem stroju, v delavnici
 • Menjava poškodovanih stikal na stranskih drsnikih-jedrih
 • Menjava različnih hidravličnih cilindrov na TL orodjih
 • Menjava izmetovalnih igel, odmičnih trnov, vodil
 • Menjava tesnilne gume na odzračevalnih ventilih, čiščenje odzračevalnikov
 • Popravilo puščanja olja in vode na TL orodju, menjava cevi, kolen, spojk
 • Dostava orodij iz livarne in v livarno
 • Vodenje evidence rezervnih delov
 • Pisanje poročil o opravljenih posegih na strojih, v delavnici, v izmeni
 • Skrb za čisto in urejeno delovno mesto
 • Upoštevanje predpisov s področja varstva pri delu in ekologije
 • Opravljanje drugih nalog skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca.
Informacije o delovnem mestu

Št. mest: 5
Zahtevana izobrazba: II., III. ali IV. stopnja izobrazbe – strojne ali druge tehnične strani (avtomehanik, avtoklepar,…)
Želena znanja: 

 • Samoiniciativnost, pozitiven odnos do dela, vestnost in natančnost pri delu,
 • pripravljenost na učenje.
Kontaktne informacije

Kontaktna oseba: Sabina Mohorič
Kontakt za informacije: 04 51 12 552

Mladim zagotavljamo neposreden stik z delodajalci, ki nudijo štipendije, praktična usposabljanja, projektno delo, študentsko delo ali prvo zaposlitev.

Kontaktni podatki

© Copyright 2023 Proevent d.o.o.

Ste prepričani, da želite zavrniti najboljšo ponudbo?