Scroll Top
PODROBNOSTI O RAZSTAVLJAVCU

SPLOŠNA
BOLNIŠNICA CELJE

Splošna bolnišnica Celje je tretja največja bolnišnica v Sloveniji. Je medregijska bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ter deloma primarni in terciarni ravni. Edina v Savinjski regiji zagotavlja nepretrgano specialistično pomoč. K njej gravitira do 300.000 prebivalcev širše celjske regije, kar predstavlja med 12 in 15 % slovenske populacije. S svojo dejavnostjo vpliva na dostopnost, kakovost in učinkovitost zdravstvenih storitev v Savinjski regiji in celotni državi.

Glavne dejavnosti so specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (specialistične ambulante), bolnišnična zdravstvena dejavnost (bolnišnično zdravstveno varstvo) namenjena hospitaliziranim pacientom, medicinska oskrba in storitve, raziskovalno razvojna dejavnost na področju biotehnologije in drugih področjih naravoslovja in tehnologije.

Zaposlujemo naslednje profile:
 • Zdravniki
 • Medicinske sestre/zdravstveniki
 • Bolničarji
 • Logopedi
 • Fizioterapevti
 • Psihologi
 • Delovni terapevti
 • Inženirji radiologije
 • Farmacevti
 • Inženirji in tehniki laboratorijske biomedicine
 • Informatiki
 • Profili družboslovne in ekonomske smeri
 • Strojniki, električarji, inženirji, itd.
 • Kuharji
 • Ostali pomožni delavci

Naziv delovnega mesta

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA

Izvajanje zahtevnejših negovalnih postopkov, opravljanje zahtevnejših diagnostičnih in terapevtskih posegov, pomoč pri pregledu, sprejemanju in odpuščanju bolnikov, odvzemanje vzorcev biološkega materiala za preiskave, dokumentiranje in urejanje negovalne in zdravstvene dokumentacije, mentoriranje, itd..

Informacije o delovnem mestu

Št. mest: 5
Zahtevana izobrazba: Visokošolska 1. stopnje
Želena znanja: usposabljanje pod strokovnim vodstvom, malico, nagrado.

Kontaktne informacije
Kontaktna oseba: Tea Dobrišek
Kontakt za informacije: 03 423 36 90
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA

Izvajanje osnovne zdravstvene nege bolnikov, spremljanje bolnikovega stanja, pripravljanje delovnih prostorov in bolnikov za različne preiskave, urejanje zdravstvene dokumentacije

Informacije o delovnem mestu
Št. mest: 5
Zahtevana izobrazba: Srednja strokovna šola
Želena znanja: Zaposlimo tudi srednje zdravstvenike takoj po končani šoli, kot pripravnike, zato specifična znanja niso potrebna.
Kontaktne informacije

Kontaktna oseba: Tea Dobrišek
Kontakt za informacije: 03 423 36 90

Zdravnik sekundarij / zdravnik specializant / zdravnik specialist

Nudimo opravljanje obveznega in izbirnega dela sekundariata. Prav tako zaposlimo zdravnike specializante in specialiste različnih specialnosti.

Informacije o delovnem mestu

Št. mest: 5
Zahtevana izobrazba: Visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Želena znanja: /

Kontaktne informacije

Kontaktna oseba: Tea Dobrišek
Kontakt za informacije: 03 423 36 90

KLINIČNO USPOSABLJANJE ZDRAVSTVENIH POKLICOV

Kot učna bolnišnica pri nas opravljajo klinično usposabljanje vsi zdravstveni profili.

Informacije o delovnem mestu

Št. mest: 50
Zahtevana izobrazba: Srednja šola, visokošolski in univerzitetni programi
Želena znanja: /

Kontaktne informacije

Kontaktna oseba: Jasna Eržen
Kontakt za informacije: 03 423 30 55

INŽENIR TEHNIČNIH STROK

Konfiguracija in upravljanje ikt opreme proizvajalcev HP, Sophos, Juniper, IBM, Wallix, Ruckus, načrtovanje, vpeljava in upravljanje novih rešitev. Konfiguracija in upravljanje Cisco, HP, Juniper in Ruckus komunikacijske opreme, načrtovanje, vpeljava in upravljanje novih rešitev na področju žIčnih in brezžIčnih komunikacij ter sistemov za zagotavljanje varnosti in nadzornih sistemov. Implementacija varnostnih politik, zagotavljanje neprekinjenega delovanja ikt.

Informacije o delovnem mestu

Št. mest: 1
Zahtevana izobrazba: Visokošolska druge stopnje
Želena znanja: Poznavanje IKT tehnologij, zaželeno je dobro poznavanje opreme IKT proizvajalcev HP, Sophos, Juniper, Wallix, Ruckus, IBM, Wallix, Ruckus, pridobljeni certifikati iz tega področja so prednost, odlično poznavanje področja kibernetske varnosti.

Kontaktne informacije

Kontaktna oseba: Tea Dobrišek
Kontakt za informacije: 03 423 36 90

Mladim zagotavljamo neposreden stik z delodajalci, ki nudijo štipendije, praktična usposabljanja, projektno delo, študentsko delo ali prvo zaposlitev.

Kontaktni podatki

© Copyright 2023 Proevent d.o.o.

Ste prepričani, da želite zavrniti najboljšo ponudbo?