Scroll Top
PODROBNOSTI O RAZSTAVLJAVCU

TAB d.d.

Družba TAB proizvaja vse vrste svinčeno-kislinskih baterij in li-ionske baterije.
TAB je sinonim za trajne, zmogljive in inovativne baterije za industrijska, osebna in tovorna vozila, kakor tudi za inovativne rešitve shranjevanja energije za sisteme, ki potrebujejo stalno in neprekinjeno oskrbo z energijo. Vsak dan napajamo in poganjamo vozila vodilnih svetovnih blagovnih znamk v avtomobilskem in industrijskem sektorju.

Glavne dejavnosti podjetja: Družba TAB proizvaja vse vrste svinčeno-kislinskih baterij in li-ionske baterije

Zaposlujemo naslednje profile:

VI. stopnja inženir elektrotehnike in VII. stopnja univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, sledečih smeri:

 • avtomatika in robotika,
 • elektronika,
 • mehatronika

Naziv delovnega mesta

Vzdrževalec programske opreme
 • Izvajanje najzahtevnejšega vzdrževanja programske opreme in usmerniških naprav (diagnosticiranje okvar, menjava pokvarjenih delov, izvajanje popravil) v skladu z delovnimi navodili in tehnologijo vzdrževanja
 • Preizkus pravilnosti delovanja naprav
 • Sodelovanje pri razreševanju tehnično tehnoloških problemov programske opreme, strojev in naprav
 • Proučevanje informacijskih sistemov s ciljem stalnega in celovitega razvoja te dejavnosti v podjetju
 • Analitično ocenjevanje obstoječih informacijskih sistemov, razvijanje novih programskih produktov in iskanje možnosti prenosa informacijskih tokov na računalnik
 • Izvajanje projektiranja računalniško podprtih informacijskih sistemov
 • Izvajanje oblikovanja tehnoloških postopkov za programiranje in koordiniranje izvajanja programiranja
 • Vodenje predpisanih evidenc in dokumentacije
Informacije o delovnem mestu

Št. mest: 2
Zahtevana izobrazba: VI. stopnja – inženir elektrotehnike
Želena znanja:

 • Kandidati naj bi imeli znanja iz programiranja krmilnikov: Siemens, Alan Bradley in Michubishi.
Kontaktne informacije

Kontaktna oseba: Davorin Vončina
Kontakt za informacije: 031 784 556

Tehnolog za Li-ionske baterije
 • Zbira, ureja in proučuje novosti na področju tehničnega razvoja ter proučevanje dosežene razvojne stopnje v proizvodnji litij ionskih baterijskih sistemov
 • Izvaja operativni tehnološki nadzor nad izvajanjem proizvodnega procesa in proizvodnje start. baterij v skladu s tehnološkimi standardi in navodili za posamezne faze procesa
 • Izdeluje predloge novih tehničnih specifikacij in sprotno dopolnjuje in spreminja obstoječa tehnološka navodila na osnovi preverjanja tehnoloških rešitev v proizvodnji Li-ion baterij
 • Vodi proces uvajanja tehnoloških sprememb v serijsko proizvodnjo
 • Izdeluje predloge programov testiranja novih tehnologij in optimizacija komponent in razvitih sistemov li-ion sistemov
 • Proučuje trende razvoja li-ion baterijskih sistemov in daje predloge za dopolnjevanje, spremembe in izbiranje merilne opreme
 • Sodeluje pri izboru nove opreme in pripravi podatkov za izdelavo kalkulacij
 • Pripravlja podatke za izdelavo standardov kvalitete za vhodne in izhodne materiale
 • Svetuje pri izdelavi delovno varnostnih navodil za postopke pri proizvodnji li-ion baterijskih sistemov
 • Izdeluje predpisana poročila, navodila in tehniško dokumentacijo ter druge evidence
Informacije o delovnem mestu

Št. mest: 2
Zahtevana izobrazba: VII. stopnja – uni.dipl.inž. elektrotehnike
Želena znanja: V skladu s smernicami opisa delovnega mesta.

Kontaktne informacije

Kontaktna oseba: Davorin Vončina
Kontakt za informacije: 031 784 556

Procesni inženir-tehnolog
 • Optimizacija in razvoj proizvodnih procesov,
 • Proučuje dosežene razvojne stopnje v proizvodnji in daje predloge za spremembe in novitete,
 • Izvaja tehnološki nadzor proizvodnega procesa v skladu s tehnološkimi standardi in navodili,
 • Posodabljanje in izboljševanje obstoječih sistemov in tehnologij,
 • Odkrivanje in sodelovanje pri odpravljanju napak v proizvodnih procesih,
 • Izdeluje predloge novih tehnoloških navodil in sprotno dopolnjuje in spreminja obstoječa tehnološka navodila na osnovi preverjenih tehnoloških rešitev
 • Predlaga in izvaja testiranja baterij, spremlja rezultate meritev in preizkušanj ter posreduje rezultate meritev,
 • Sodeluje pri izboru nove opreme, pripravi podatkov za izdelavo kalkulacij, standardov kakovosti za vhodne materiale, delovnih in varnostnih navodil ipd.
 • Vodenje in dokumentiranje rezultatov procesnih poskusov za izboljšanje produktivnosti in kakovosti,
 • Skrbi za maksimalno učinkovitost proizvodnje,
 • Izdeluje predpisana poročila, navodila, tehnološko dokumentacijo ter druge evidence
Informacije o delovnem mestu

Št. mest: 2
Zahtevana izobrazba: VII. stopnja – uni.dipl.inž. elektrotehnike
Želena znanja: V skladu s smernicami opisa delovnega mesta.

Kontaktne informacije

Kontaktna oseba: Davorin Vončina
Kontakt za informacije: 031 784 556

Mladim zagotavljamo neposreden stik z delodajalci, ki nudijo štipendije, praktična usposabljanja, projektno delo, študentsko delo ali prvo zaposlitev.

Kontaktni podatki

© Copyright 2023 Proevent d.o.o.

Ste prepričani, da želite zavrniti najboljšo ponudbo?