Scroll Top
PODROBNOSTI O RAZSTAVLJAVCU

UKC LJUBLJANA

Univerzitetni klinični center Ljubljana je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost. Izjemoma izvajamo tudi primarno zdravstveno dejavnost. Univerzitetni klinični center Ljubljana je največja zdravstvena ustanova v Sloveniji. 30. decembra 2023 je bilo v UKCL 8.528 zaposlenih, kar uvršča Univerzitetni klinični center med največje bolnišnice v Srednji Evropi.

Zaposlujemo naslednje profile:

  • Srednje medicinske sestre,
  • Diplomirane medicinske sestre,
  • Skladiščniki,
  • Elektrotehniki,
  • Strojni tehniki,
  • Inženirji gradbeništva, strojništva in elektrotehnike.

Naziv delovnega mesta

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
Srednja medicinska sestra skrbi za izvajanje procesa zdravstvene nege. Izvaja manj zahtevna in sodeluje pri izvajanju zahtevnejših diagnostično-terapevtskih posegov in postopkov. Pacientom in svojcem podaja zdravstveno vzgojne nasvete. Sodeluje pri spremljanju življenjsko ogroženega pacienta na diagnostično terapevtske posege in postopke.
Informacije o delovnem mestu

Št. mest: 300
Zahtevana izobrazba: Srednja strokovna izobrazba
Želena znanja: Poznavanje različnih specialnosti zdravstvene nege.

Kontaktne informacije

Kontaktna oseba: Matevž Šušteršič
Kontakt za informacije: 01 522 28 67

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
Diplomirana medicinska sestra skrbi za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje procesa zdravstvene nege pacienta. Organizira in nadzira dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe ter sodeluje v multidisciplinarnih timih pri izvajanju operativnih, diagnostično – terapevtskih posegih. Izvaja zdravstveno vzgojno delo s pacienti in svojci.
Informacije o delovnem mestu
Št. mest: 300
Zahtevana izobrazba: Diplomirana medicinska sestra
Želena znanja: Poznavanje različnih specialnosti zdravstvene nege
Kontaktne informacije

Kontaktna oseba: Matevž Šušteršič
Kontakt za informacije: 01 522 28 67

SKLADIŠČNIK
Skladiščnik skrbi za prevzemanje, sortiranje, zlaganje blaga/materiala. Spremljanja naročila, vodi evidence, vzdržuje opremo.
Informacije o delovnem mestu
Št. mest: 10
Zahtevana izobrazba: Srednja poklicna izobrazba
Želena znanja: Znanje orodij za urejanje in obdelavo podatkov. Priporočen izpit za viličarja.
Kontaktne informacije
Kontaktna oseba: Matevž Šušteršič
Kontakt za informacije: 01 522 28 67
INŽENIR TEHNIČNIH STROK
Inženir tehničnih strok skrbi za pripravo letnih planov vzdrževanja in investicij. Pripravlja strokovne analize in idejne zasnove. Sodeluje pri pridobivanju ponudb in sodeluje z zunanjimi izvajalci.
Informacije o delovnem mestu
Št. mest: 15
Zahtevana izobrazba: Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) / magistrska izobrazba
Želena znanja: Strokovno izobraževanje s področja dela
Kontaktne informacije

Kontaktna oseba: Matevž Šušteršič
Kontakt za informacije: 01 522 28 67

Mladim zagotavljamo neposreden stik z delodajalci, ki nudijo štipendije, praktična usposabljanja, projektno delo, študentsko delo ali prvo zaposlitev.

Kontaktni podatki

© Copyright 2023 Proevent d.o.o.

Ste prepričani, da želite zavrniti najboljšo ponudbo?